Copyright (C) 2015 AMP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 
 
Serwis e-wms.pl to innowacyjne rozwiązanie, pozwalające użytkownikowi na dostęp do zaawansowanego systemu zarządzającego magazynem, bez konieczności zakupu kosztownych licencji typu desktop i instalowania specjalistycznego oprogramowania po stronie jego firmy.

Serwis e-wms.pl funkcjonuje w trybie SaaS (Software as a Service). Zarówno program, jak i dane przechowywane są w chmurze, a dostęp do nich wymaga jedynie komputera podłączonego do Internetu oraz standardowej przeglądarki internetowej. Zwalnia to użytkownika serwisu z konieczności utrzymywania w swojej firmie dedykowanych serwerów oraz specjalistycznego personelu informatycznego. Usługa świadczona jest użytkownikom w trybie abonenckim.

E-wms.pl to doskonałe rozwiązanie dla wszelkich firm sektora MŚP, posiadających własny magazyn towarów. Narzędzie to pozwala na znaczne usprawnienie i przyspieszenie pracy, lepszą organizację zarządzania, a także na daleko idące oszczędności finansowe.

Projekt uzyskał wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dotacje na innowacje - inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 
Co to jest WMS?
WMS (Warehouse Management System - ang. system do zarządzania magazynem) to ogólna nazwa klasy systemów informatycznych, wspomagających zarządzanie magazynem wysokiego składowania. Oprogramowanie tego typu obsługuje procesy mające miejsce w magazynie, takie jak przyjęcia, wydania, przesunięcia itd., a potencjalnie może także współpracować z funkcjonującym w danej firmie systemem ERP, dzięki czemu możliwa jest np. bieżąca wymiana informacji między magazynem a innymi działami firmy (np. działem sprzedaży).
Nazwa e-WMS.pl oznacza konkretny produkt - system klasy WMS, udostępniany użytkownikom za pośrednictwem Internetu, opracowany i zarządzany przez firmę AMP.


Jakie są wymagania sprzętowe systemu e-WMS.pl?
Aby korzystać z systemu należy zaopatrzyć się w dowolnej klasy komputer (PC, laptop), stałe łącze internetowe oraz dowolną przeglądarkę obsługującą aktualne standardy wtyczek  i języków programowania (Opera, Edge, Chrome, Firefox).

Na jakich systemach operacyjnych pracuje system e-WMS.pl?
System e-WMS.pl może być po stronie użytkownika obsługiwany na dowolnym systemie operacyjnym, jednak warunkiem jest przeglądarka internetowa obsługująca aktualne standardy wtyczek i języków programowania (Opera, Edge, Chrome, Firefox).

Czy muszę pobrać jakieś pliki, aby korzystać z systemu?
Nie, system w pełni znajduje się na serwerze i dostęp do systemu jest możliwy tylko i wyłącznie przez Internet.

W jaki sposób mogę dodawać informację o towarach do systemu?
Informację do systemu dodaje się w sposób ręczny (z klawiatury komputera) bądź za pomocą terminala.

Czy system umożliwia obsługę wielu magazynów?
Tak, system umożliwia obsługę wielu magazynów poprzez wykupienie dodatkowej lokalizacji w panelu zarządzania kontem.

Jakie dane otrzymuję po rejestracji w systemie?
Po zarejestrowaniu się w systemie użytkownik otrzymuje 3 zestawy danych do obsługi odpowiednich części systemu:
1) Dane administratora do konta systemu
2) Dane użytkownika do zarządzania bazą danych systemu
3) Dane do obsługi terminala systemowego


Jaka jest maksymalna liczba osób korzystających jednocześnie z systemu?
Konto administratora systemu jest tylko jedno i tylko jedna osoba może korzystać z tego konta.
Do bazy danych dostęp ma także tylko jedna osoba.
Terminal systemowy może być wykorzystywany przez kilka osób jednocześnie. Należy jednak dokupić funkcjonalność kolejnej osoby (nowe dane logowania).


Pierwszy raz mam kontakt z tego typu systemem i nie potrafię się nim posługiwać. Od czego zacząć?
Po rejestracji w systemie należy podjąć decyzję jakie funkcjonalności będą potrzebne podczas korzystania z systemu. Do pomocy przy wyborze służy samouczek znajdujący się na stronie www.e-wms.pl. Następnie należy zapoznać się z systemem i wybrać (dokupić) funkcjonalność, z której chcemy korzystać.

Gdzie mogę dokupywać funkcjonalności do systemu?
Wszystkie funkcje są możliwe do kupienia w panelu zarządzania konta.

Ile wynosi okres fakturowania?
Każda usługa (funkcjonalność) zostaje wykupiona przez użytkownika na miesiąc. W przypadku gdy klient nie zrezygnował wcześniej z danej usługi po miesiącu usługa ta zostaje automatycznie wznowiona.

Zarejestrowałem konto, co dalej? 
Na adres e-mail podany podczas rejestracji przyjdzie wiadomość z linkiem potwierdzającym założenie konta. Po kliknięciu w link otrzymasz kolejną wiadomość z danymi do serwisu. Konto darmowe jest ważne 30 dni i po upływie tego czasu konto zostaje zablokowane.

Upłynął czas 30 dni i moje konto zostało zablokowane. Dlaczego?
Darmowy okres 30 dni daje klientom czas na zapoznanie się z systemem. Po upływie 30 dni konto zostaje zablokowane i korzystanie z systemu jest możliwe tylko po wykupieniu jednego z oferowanych pakietów.
 
W celu ochrony przed spamem nie podajemy na stronie naszego adresu email. Aby skontaktować się z nami, prosimy o skorzystanie z zamieszczonego poniżej formularza:
(Prosimy o uważne wpisywanie swoich danych, zwłaszcza adresu email - w przeciwnym razie nie będziemy w stanie skontaktować się z Państwem.)
Adres biura:
AMP
Warszawska 18b/73
35-205 Rzeszów